Ga naar de inhoud

Stichting Cultureel Centrum Kaag (SCCK)

Ingeschreven bij de kamer van koophandel sinds 6 oktober 1994 en ontstaan vanuit de bewoners van Buitenkaag en Kaag.
In 1994 stond het voortbestaan van zowel de school als ook de gymzaal onder zware druk onder andere door de afname van het aantal leerlingen op de basis school. Op initiatief van een groep bewoners is toen een reddingsplan opgesteld om zowel de school als de gymzaal voor het dorp te behouden. De exploitatie van de gymzaal werd de verantwoordelijkheid van de Stichting SCCK en de school kon gebruik blijven maken van de zaal voor de lichamelijke oefeningen. Daarnaast konden ook de diverse verenigingen gebruik gaan maken van de zaal voor hun activiteiten.
in 2002 is er uiteindelijk een gebruiksovereenkomst gesloten tussen de stichting Katholiek Onderwijs Haarlemmermeer (SKOH) en mede ondertekend door de gemeente, waarin het gebruik van de zaal officieel is vastgelegd. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het gebouw.

In de achterliggende jaren is er echter niet veel terecht gekomen van het groot onderhoud met als gevolg dat het gebouw nodig toe is aan een grote opknapbeurt. Na jarenlang overleg met de gemeente en de SKOH begint het er nu naar uit te zien dat dat de gemeente van plan is om een inhaalslag te gaan maken. Het bestuur van de SCCK heeft met ondersteuning van een extern bureau een ondernemingsplan opgesteld waarin 3 opties worden aangegeven.
Een van de opties is om het gebouw niet alleen op te knappen maar ook uit te breiden met een gedeelte laagbouw.
De extra ruimte in de laagbouw is bedoeld om nieuwe activiteiten te kunnen opstarten zodat de zaal meer multifunctioneel kan worden ingezet. Op deze manier ontstaan er mogelijkheden voor het opstarten van bv fitness en bewegingsactiviteiten voor jongeren en ouderen vanuit de gemeenschap. Ook het opstarten van probleem gerichte fysio en andere therapie worden hierdoor mogelijk.
De werkgroep, die het plan heeft opgesteld, heeft aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar het opknappen van het gebouw in combinatie met een stuk nieuwbouw. De andere opties om het gebouw alleen maar op te knappen en/of onder te brengen onder het beheer van een gemeentelijke organisatie hebben niet de voorkeur gekregen omdat daarmee of de betrokkenheid vanuit de bewoners beduidend minder zal worden. De gehele exploitatie van de zaal is nu in handen van de SCCK en wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers en dat willen we graag zo houden.

Vooruitlopend op de officiële reactie van de gemeente op het rapport heeft de gemeente al wel aangegeven dat zij niet voor 100% de kosten voor haar rekening zal gaan nemen.
Het bestuur van de SCCK heeft nu het plan opgevat om een beroep te doen op het plaatselijke bedrijfsleven en op diverse fondsen, ten einde de financiering samen met de gemeente rond te krijgen. Ook wordt er gewerkt aan een plan voor “vrienden van de ontmoeting” om zo ook onder de bewoners fondsen te werven. Daarnaast wordt er nagedacht over een vorm van crowdfunding om daarmee voldoende gelden te werven om het nieuwe plan te kunnen gaan uitvoeren.
Uitgangspunt is hierbij wel dat de gemeente een basis bedrag ter beschikking stelt voor zowel de noodzakelijke opknapbeurt als een eerste bijdrage voor de realisatie van de uitbreiding van het gebouw.

Indien onze plannen worden gerealiseerd zal blijken dat de combinatie van basis school , dorpshuis en sportcomplex een sterke binding zal creëren in de woongemeenschap Kaag Buitenkaag. Het zal naar onze verwachting een grote bijdrage leveren in de leefbaarheid van onze relatief kleine gemeenschap.